preloader
The faces of Sun-Maid's growers

Lär känna

Våra odlares historia

Från fält till bord

Sun-Maids resa började med bondefamiljer som emigrerade till Kalifornien för över 100 år sedan men fortsätter utvecklas än idag. Våra druvodlare använder sig av hållbara naturresurser som sol, jord och vatten och förbättrar ständigt sina jordbruksmetoder.

One of Sun-Maid's 750 grower families posing in front of their farm

Sun-Maid ägs privat via ett kooperativ bestående av de 750 familjer som odlar 50 000 tunnland russindruvor i centrala Kalifornien. Odlingsområdet är unikt med långa, torra somrar som är optimala för druvproduktion och naturlig soltorkning av druvor till russin. Det har varit hjärtat i russinindustrin sedan de bosättare som  invandrade till Kalifornien efter guldrushen på 1800-talet och fann andra sätt att bruka marken på, en tradition som våra odlare vårdar familjärt och är mycket stolta över!

A collection of the faces of Sun-Maid growers. Left side: growers sitting on a tractor. Right side: up-close shot of two men smiling.